piątek, 10 listopada 2017

Prawidłowe wykonywanie pauz


Mówi się, że kierowca który przekracza dozwoloną prędkość ma ciężką nogę.
Podobnie, muzyk który nie respektuje pauz ma ciężką rękę.
Trudność w realizowaniu pauz wynikać może z niewiedzy, z braku wprawy, lub z niedbalstwa.
Wykonanie pauzy polega na świadomym nienaciskaniu klawisza lub zwolnieniu klawisza już wcześniej naciśniętego.

Aby móc wykonać pauzy trzeba wiedzieć jak one wyglądają w zapisie nutowym i co oznaczają.

Pauza to znak graficzny który określa czas trwania ciszy, lub czas w którym dźwięk nie wybrzmiewa.
Pauzy odpowiadają określonym nutom i tak wyróżniamy pauzy:

Całonutowa (odpowiada całej nucie).
Półnutowa (odpowiada półnucie).

Ćwierćnutowa (odpowiada ćwierćnucie).
Ósemkowa (odpowiada ósemce).

Najlepszym sposobem na precyzyjne wykonanie pauzy jest równe liczenie odpowiednich wartości rytmicznych w każdym takcie, zgodnie z metrum zapisu nutowego.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE:

niedziela, 1 października 2017

GRAMY - październik 2017


Poprzez właściwe, staranne ćwiczenia od pierwszych dni zajmowania się utworem przybliżamy się do ostatecznych, zupełnie bezbłędnych wykonań.

WPISY NA TEMAT ĆWICZENIA

niedziela, 9 lipca 2017

Skala, tonacja, gama.

Tonacja to zespół zależności między stopniami gamy a dźwiękiem centralnym zwanym toniką. Rozróżniamy tonacje durowe i molowe. Jest to podstawowy materiał dźwiękowy każdej melodii.

Gama jest to skala muzyczna rozpoczynająca się od określonego dźwięku. Jest to szereg konkretnych dźwięków.

Skalą muzyczną nazywamy natomiast ogólnie szereg dźwięków ułożonych według ustalonego schematu.<img alt="Skala, tonacja, gama" src="skala-tonacja-gama.jpg" />

Określenia te w potocznej mowie stosujemy zamiennie, chociaż prawidłowo określenia skala muz. powinniśmy stosować do różnych szeregów dźwięków, np: skala dorycka, frygijska, lidyjska, jońska, eolska, dorycka, zaś określenia gama do skali durowej lub molowej rozpoczynającej się od jakiegoś określonego dźwięku. Ponadto określeniem tonacja nazywamy dźwięki składowe melodii wykonywanej w określonej skali muzycznej.
Te trzy określenia: tonacja, gama, skala, możemy uszeregować w kolejności od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego, jako:
1) skala, 2) tonacja, 3) gama.
Na potrzeby szybkiego rozróżniania tych trzech określeń wprowadźmy dla nich synonimy, które uszczegółowią te pojęcia:
Skala - zbiór, paleta dźwięków.
Tonacja - melodyka, charakter brzmienia.
Gama - szereg, następstwo dźwięków.
Należy dodać, że oprócz tych trzech określeń spotyka się również określenie zamienne - tryb (durowy i molowy) określający charakter tonacji i melodyki gamy jako: twardy (wesoły) dla dur i miękki (smutny) dla moll.


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE:

piątek, 9 czerwca 2017

Akcent muzyczny

Kilka słów o taktach i o metrum w aspekcie akcentów.

Takty dzielimy na proste i złożone.
Takt złożony składa się z wielokrotności taktów prostych.
Przykładem taktu prostego jest takt w metrum 2/4, a taktu złożonego z dwóch taktów prostych jest takt 4/4.
4/4 = 2/4 + 2/4
Akcenty w takcie prostym 2/4 wyglądają następująco: 1 2 I 1 2 I 1 2 I itd.
Akcenty w takcie złożonym 4/4 wyglądają następująco:
1 2 3 4 I 1 2 3 4 I itd. (na "raz" - mocniejszy akcent, na "trzy" - słabszy akcent).

Innym przykładem taktu prostego jest takt w metrum 3/8, a taktu złożonego z trzech taktów prostych jest takt 9/8.
9/8 = 3/8 + 3/8 + 3/8
Akcenty w takcie prostym 3/8 wyglądają następująco: 1 2 3 I 1 2 3 I itd. (na "raz" mocniejszy akcent, na "dwa" - słabszy akcent).
Akcenty w takcie złożonym 9/8 wyglądają następująco:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I itd. (na "raz" - mocniejszy akcent, na "cztery" i "siedem" - słabsze akcenty).
Te wszystkie akcenty (mocniejsze i słabsze) są akcentami metrycznymi i nie wymagającymi dodatkowych oznaczeń w tekście muzycznym.<img alt="Akcent muzyczny" src="akcent-muzyczny.jpg" />

Oprócz tego występują nie raz akcenty charakterystyczne, oznaczane w tekście znaczkiem ">" lub literami "sf" (sforzato) - nagła zmiana głośności, czyli akcent.
Poza tym występują tzw. akcenty grupowe które polegają na akcentowaniu pierwszej nuty z grupy wartości rytmicznych. Np. gdy mamy w zapisie nutowym cztery ósemki połączone wspólną belką, to pierwszą z nich należałoby lekko zaakcentować.
Często akcent metryczny pokrywa się z akcentem grupowym.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE:

piątek, 12 maja 2017

Szybko czy wolno? (autentyczna historia)

Było sobie dwóch uczniów. Jeden miał na imię Wojciech i z natury grał wolno, drugi miał na imię Szymon i grał zazwyczaj bardzo szybko.
Obaj uczniowie rozpoczęli jednocześnie naukę tego samego utworu.
Wojciech ponieważ grał wolno już pierwszego dnia wykonywał 20% utworu poprawnie (wprawdzie w wolnym tempie), a 80% jeszcze z błędami. Natomiast Szymon, już we właściwym tempie, wykonywał zupełnie dobrze 10% zapisu nutowego, a pozostałe 90% z błędami.

1) Wojciech: DDŹŹŹŹŹŹŹŹ
1) Szymon:    DŹŹŹŹŹŹŹŹŹ

Następnego dnia, Wojciech (nadal w wolnym tempie) dobrze opanował 40% utworu, zaś Szymon 20% w docelowym, szybkim tempie.

2) Wojciech: DDDDŹŹŹŹŹŹ
2) Szymon:    DDŹŹŹŹŹŹŹŹ 

W kolejnych dniach obaj uczniowie pilnie ćwiczyli - każdy w swoim tempie a efekty ich pracy przedstawiały się następująco:

3) Wojciech: DDDDDDŹŹŹŹ
3) Szymon:    DDDŹŹŹŹŹŹŹ

4) Wojciech: DDDDDDDDŹŹ
4) Szymon:    DDDDŹŹŹŹŹŹ

5) Wojciech: DDDDDDDDDD
5) Szymon:    DDDDDŹŹŹŹŹ

Po piątym dniu Wojciech Wolny miał opanowany cały utwór w przeraźliwie wolnym tempie, zaś Szymon Szybki grał już doskonale połowę utworu we właściwym, szybkim tempie.
W kolejnych dniach Wojciech zwiększał stopniowo tempo wykonania całego utworu, a Szymon ćwiczył szybką grę kolejnych taktów:

6) Wojciech: DDDDDDDDDD
6) Szymon:    DDDDDDŹŹŹŹ

7) Wojciech: DDDDDDDDDD
7) Szymon:    DDDDDDDŹŹŹ

8) Wojciech: DDDDDDDDDD
8) Szymon:    DDDDDDDDŹŹ

9) Wojciech: DDDDDDDDDD
9) Szymon:    DDDDDDDDDŻ

Dziesiątego dnia Wojciech uzyskał docelowe tempo wykonania utworu, a Szymon dokończył naukę ostatniego fragmentu w szybkim tempie. Na koniec tego dnia obaj uczniowie jednakowo dobrze - w szybkim tempie wykonali cały utwór:

10) Wojciech: DDDDDDDDDD
10) Szymon:    DDDDDDDDDD

Za jakiś czas doszło do publicznego występu obu uczniów i każdy z nich zaprezentował swoje wykonanie utworu. 
Czy wiecie jak wypadli uczniowie? Który z nich zagrał Dobrze, a który Źle ?? I dlaczego tak się stało??? Może w odpowiedzi na te pytania pomogą Wam podsumowania ćwiczeń poszczególnych uczniów:

Wojciech:                                 Szymon:
1)   DDŹŹŹŹŹŹŹŹ                     1)   DŹŹŹŹŹŹŹŹŹ
2)   DDDDŹŹŹŹŹŹ                    2)   DDŹŹŹŹŹŹŹŹ
3)   DDDDDDŹŹŹŹ                   3)   DDDŹŹŹŹŹŹŹ
4)   DDDDDDDDŹŹ                  4)   DDDDŹŹŹŹŹŹ
5)   DDDDDDDDDD                 5)   DDDDDŹŹŹŹŹ
6)   DDDDDDDDDD                 6)   DDDDDDŹŹŹŹ
7)   DDDDDDDDDD                 7)   DDDDDDDŹŹŹ
8)   DDDDDDDDDD                 8)   DDDDDDDDŹŹ
9)   DDDDDDDDDD                 9)   DDDDDDDDDŹ
10) DDDDDDDDDD                 10) DDDDDDDDDD

A może jesteście jasnowidzami i wiecie, w którym fragmencie na pewno pomylił się jeden z uczniów???

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE:
 Gra w wolnym tempie   Ćwiczenie elementów utworu   Przygotowanie do występu 

środa, 29 marca 2017

Polonez As-dur op. 53 - Fryderyka Chopina

Chopin skomponował w sumie 18 polonezów. Szesnaście polonezów przeznaczył na fortepian solo, zaś jeden na fortepian z orkiestrą, a jeden na fortepian i wiolonczelę.
Polonezy skomponowane we wczesnej młodości niosą ze sobą inspirację utworami Ogińskiego, Kurpińskiego i Elsnera, zaś te z późniejszego okresu są w stylu heroicznych poematów muzycznych, z zachowaniem rytmu charakterystycznego dla tego tańca. 

Słynny Polonez As-dur powstał w 1842 roku i dedykowany był niemieckiemu bankierowi zamieszkałemu w Paryżu - Augustowi Leo. 
Polonez rozpoczyna się energicznym wstępem w tonacji Es-dur. Pochody akordów narastają, zwiększa się dynamika, tempo ulega zwolnieniu i pojawia się główny temat w tonacji As-dur.


Cały Polonez, a w szczególności jego początkowy temat, brzmi bardzo dostojnie, ale równocześnie lekko i wirtuozowsko. W środkowej części utworu występuje charakterystyczny opadający motyw oktawowy (szesnastki e-dis-cis-h) realizowany najpierw przez obie ręce, a następnie tylko przez rękę lewą. Po powrocie do głównego tematu Polonez zmierza do efektownego zakończenia.
Tempo nadane przez kompozytora to "Alla polacca e maestoso" co oznacza - w tempie poloneza, majestatycznie. Polonez ten nazywany jest również Heroicznym, co wiąże się z opinią na jego temat, jaką w jednym z listów zawarła przyjaciółka artysty - pisarka George Sand.

INNE WPISY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

piątek, 24 lutego 2017

GRAMY - luty 2017


Powrót po feriach do nauki wykonywania przerabianych utworów, wymaga przestawienia się i powrotu do systematycznych ćwiczeń. 
Na efekty nie trzeba długo czekać. 

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Ławeczka Rubinsteina w Łodzi


Ta instalacja jest częścią Galerii Wielkich Łodzian, która od 1999 roku zdobi ul. Piotrkowską wykonywanymi w brązie rzeźbami plenerowymi stojącymi na chodnikach, upamiętniającymi sławne osoby związane z Łodzią.

<img alt="Ławeczka Rubinsteina" src="ławeczka-rubinsteina.jpg" />

Pomnik został odsłonięty 23 września 2000 roku z okazji Światowego Spotkania Łodzian. Autorem projektu jest Marcel Szytenchelm. Pomnik ustawiono przed kamienicą przy Piotrkowskiej 78 gdzie niegdyś mieszkał znany pianista.

Odlana z brązu figura przedstawia Artura Rubinsteina we fraku, siedzącego przy fortepianie, którego dłonie oparte są na klawiaturze. Podniesiona klapa instrumentu przypomina ptasie skrzydło. Obok położono klucz wiolinowy.

Przeciw ustawieniu pomnika protestowała rodzina Artura Rubinsteina. W imieniu jego rodziny, córka artysty Eva Rubinstein wystosowała pisma protestacyjne do Urzędu Miasta Łodzi i Kancelarii Premiera RP, twierdząc, że forma pomnika i jego niska wartość artystyczna obraża pamięć artysty. Eva Rubinstein ze względu na obecność pomnika odmawiała przez 6 lat przyjazdu do Łodzi na uroczystości poświęcone swojemu ojcu. Wśród artystów plastyków i środowiska muzycznego w Łodzi rzeźba również wywołała liczne kontrowersje. Istnieją plany aby usunąć istniejący pomnik i umieścić w jego miejscu bardziej wartościowe artystycznie dzieło poświęcone temu samemu artyście.

Pierwotnie, po wrzuceniu monety do mechanizmu ukrytego we wnętrzu pomnika, urządzenie odtwarzało losowo Koncert f-moll Chopina, Koncert fortepianowy b-moll Czajkowskiego, Walc cis-moll Chopina lub Polonez As-dur Chopina. Jednak po interwencjach firmy Sony BMG, która domagała się tantiem za odtwarzane utwory fortepian zamilkł.
na podstawie - pl.wikipedia.org

INNE WPISY O TEJ TEMATYCE
 Glenn Gould   Regina Smendzianka   Ignacy Paderewski