czwartek, 26 września 2013

Dla Rodziców

Co powinni robić rodzice, aby pomóc swoim dzieciom w nauce ?
Jaka atmosfera w domu wpływa na lepsze wyniki w nauczaniu ?


<img alt="Dla rodziców" src="dla-rodziców.jpg" />

Pożądane zachowania rodziców, które wpływają na motywację i stosunek do nauki:
 • - służenie przykładem – jeżeli rodzice czytają książki i czasopisma (nie tylko program TV), często dyskutują na różne tematy, mają swoje hobby czy grają z dziećmi w gry edukacyjne, wówczas ich dzieci będą bardziej skłonne poszerzać swoją wiedzę, gdyż będzie im się to wydawało naturalne.
 • - dostrzeganie sukcesów, stosowanie pochwał – każda zmiana na lepsze utrwali się szybciej, jeżeli zostanie dostrzeżona i doceniona. Z czasem jednak należy stopniowo zmniejszać ilość pochwał, gdyż w przeciwnym razie dzieci mogą zacząć traktować je jako coś, co należy im się zawsze, oraz traktować je jako sposób na uzyskanie uznania w oczach dorosłych.
 • - stawianie racjonalnych wymagań – aspiracje rodziców wobec dzieci powinny być odpowiednie do posiadanych predyspozycji i uzdolnień. Zbyt niskie wymagania obniżają poczucie wartości u dziecka, nie dają mu szansy na wykazanie się jego prawdziwym potencjałem. Dziecko często lekceważy te polecenia, bo nie skłaniają go do wysiłku i nie dają szansy podwyższenia obecnych umiejętności (Widocznie mama/tata we mnie nie wierzy, jeśli daje mi tylko tak proste zadania). Zbyt wysokie wymagania, którym dziecko nie jest w stanie sprostać, prowadzą do wystąpienia reakcji lękowych. Obawia się ono niezadowolenia, gniewu rodziców. W takich sytuacjach dzieci uciekają się do kłamstw. Jest to po prostu reakcja obronna. Poczucie niespełnienia oczekiwań rodziców wywołuje u dzieci duży stres, który bardzo negatywnie wpływa na psychikę.
 • - właściwa organizacja czasu – pilnowanie, aby dziecko miało wystarczająco dużo czasu na zabawę, ruch czy swoje hobby. Dzieci zdolne i ambitne często potrafią długo i wytrwale się uczyć, ale mogą być przemęczone i przypłacić to skrzywieniem kręgosłupa. Ważne jest też sprawdzenie ilości czasu poświęconego na telewizję czy komputer, aby zapobiec uzależnieniu.
 • - pomoc w nauce – należy zachęcać dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów (np. zamiast zawsze sprawdzać błędy ortograficzne, nakłonić dziecko do korzystania ze słowniczka) oraz pomagać mu, gdy sobie nie radzi (tłumaczyć, wskazywać źródła wiadomości, organizować naukę w formie zabawy, przepytywać dziecko z materiału).
 • - pozytywne emocje – dziecko, które nie ma w domu do czynienia z negatywnymi emocjami, nie przejawia ich raczej w szkole. Należy starać się panować nad złością, gniewem, frustracją. Nie należy „odbijać” swoich złych humorów na dzieciach.
 • - nagradzanie – nagrody należy stosować mądrze, gdyż zbyt dużo nagród lub nagrody bardzo drogie mogą wypaczyć charakter – dzieci uczą się dla uzyskania rzeczy, a nie dla siebie. Często wartościowsze od nagrody materialnej jest pochwalenie.
 • - zapewnienie dobrych warunków do nauki – dziecku ciężko jest się skupić, gdy nie ma prywatnego kącika lub gdy rodzic ma włączony głośno telewizor.

na podstawie: M. Węglińska - "Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku"


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

sobota, 21 września 2013

Rytmy muzyczne

Przykład 1 to rytm bazujący na rytmach latynoamerykańskich.

Przykład 2 ilustruje rytm w metrum 3/4. Tego typu rytmy słychać w muzyce bałkańskiej oraz w muzyce krajów arabskich. Mogą one być ciekawym elementem w muzyce folkowej i fusion.

Przykład 3 to hardrockowy rytm stworzony na bazie bluesa.

Przykład 4 to rytm w stylu afro-funk, czyli muzyka etniczna afrykańska.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

czwartek, 12 września 2013

Preludium

Preludium to krótka forma instrumentalna stanowiąca samodzielny utwór lub wstęp do większego dzieła muzycznego.
Na nazwę składają się dwa łacińskie wyrazy: pre, co znaczy "przed" i ludus, co znaczy "gra".
Początkowo preludia były przygrywkami do większych utworów, pozwalające muzykom rozegrać się, sprawdzić instrument i wprowadzające słuchaczy w nastrój właściwego dzieła. Dobitnym przykładem tego są fugi organowe i fortepianowe J.S.Bacha.
<img alt="Preludium" src="preludium.jpg" />

Dopiero w twórczości Fryderyka Chopina preludia stały się samodzielnymi, wspaniałymi kompozycjami. Dwadzieścia cztery preludia utrzymane w tonacjach dur i moll stanowią pokaz wszystkich możliwości twórczych Chopina. Słyszymy zmienność nastrojów od wesołości, poprzez liczne odmiany smutku i zadumy, aż po akcenty beznadziejnego tragizmu - jak to w romantyzmie :)
W późniejszym okresie forma preludium zaczęła coraz bardziej usamodzielniać się i rozrastać. W twórczości Rachmaninowa preludium przybrało formę trzyczęściową, gdzie druga, środkowa część kontrastuje z sąsiednimi tempem i charakterem.
Wyraz preludium pojawia się również w tytułach większych form orkiestrowych - poematach symfonicznych: F.Liszta - "Preludia" i C.Debussy - "Preludium do popołudnia fauna".
W nowszych utworach zaobserwować można swobodniejszy stosunek do zagadnień formy. Stare schematy jak preludium, suita czy sonata naginane są coraz bardziej do indywidualnych potrzeb twórców a niektóre elementy dzieła są przestawiane, upraszczane lub wręcz pomijane.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Improwizacja   Muzyka elektroakustyczna   Koncert fortepianowy Brahmsa 

wtorek, 10 września 2013

Artykulacja

Artykulacja jest to sposób wydobywania i kształtowania dźwięku podczas gry na instrumencie 
nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym.


<img alt="Artykulacja" src="artykulacja.jpg" /> 


Podstawowymi sposobami artykulacji są:
 •  legato (z wł. łącząc) płynnie, wykonywanie dźwięków bez przerw - w sposób maksymalnie łączny między sobą.
 •  staccato (z wł. odrywając) krótko, ostro, z przerwami - klawisz jest uderzany palcem przy jednoczesnym, raptownym podniesieniu nadgarstka.
 •  portato (z wł. przenosząc) sposób pośredni między legato a staccato - muzycy używają określenia, że dźwięki są kładzione albo przenoszone.
WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Dynamika   Frazowanie 

niedziela, 1 września 2013

Dynamika

Dynamika to element muzyczny, który określa natężenie dźwięku - jego głośność.
Muzyka może być wykonywana na różnym poziomie głośności, a w trakcie trwania utworu zazwyczaj głośność wielokrotnie się zmienia. Zmiany głośności mają wpływ na wyraz dzieła muzycznego, na sposób w jaki jest ono odbierane przez słuchaczy. W praktyce kompozytorzy i muzycy posługują się słownymi określeniami w języku włoskim, które wskazują jak cicho lub głośno należy w danym momencie grać.


<img alt="Dynamika" src="dynamika.jpg" />

Najczęściej stosowane w zapisie nutowym określenia dynamiczne to:
 • ppp pianissimo possibile- możliwie najciszej
 • pp pianissimo - bardzo cicho
 • p piano- cicho
 • mp mezzo piano - na wpół cicho, prawie cicho
 • mf mezzo forte - prawie głośno
 • f forte- głośno
 • ff fortissimo - bardzo głośno
 • fff fortissimo possibile - możliwie najgłośniej

Gdy kompozytorzy chcą oznaczyć stopniową zmianę dynamiki posługują się następującymi określeniami:
 • crescendo (cres.) < wzmacniając
 • descrescendo (decres.) > osłabiając
 • diminuendo (dim.) > stopniowe przyciszanie dźwięków (nie mylić ze znakiem akcentu nuty)


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE