wtorek, 31 lipca 2018

Określenia interpretacyjne w muzyce (c-d)


Oto zestawienie najczęściej spotykanych wyrażeń odnoszących się do bliższego określenia ruchu i siły dźwięków, nastroju i charakteru utworu, oraz sposobu wykonywania dzieła muzycznego:
 • calando (wym. kalando) = uspokajając, zwalniając, ściszając;
 • cantabile (wym. kantabile) = śpiewnie;
 • capriccioso (wym. kapriczozo) = kapryśnie, humorystycznie, żartobliwie;
 • colla parte (wym. kolla parte) = z głosem solowym;
 • con amore (wym. kon amore) = miłośnie, z uczuciem;
 • con anima = z życiem, z ożywieniem;
 • con bravura = z brawurą, śmiało;
 • con brio = żywo, wesoło;
 • con calore (wym. kon kalore) = ciepło, z żarem;
 • con dolcezza (wym. kon dolczecca) = ze słodyczą;
 • con dolore = z bólem;
 • con espressione = z wyrazem;
 • con forza (wym. kon forca) = z siłą;
 • con fuoco (wym. kon fuoko) = z ogniem, z temperamentem;
 • con grazia (wym. kon gracja) = z wdziękiem, z gracją;
 • con melanconia (wym. kon melankonia) = smętnie, ze smutkiem;
 • con moto = ruchliwie, szybko;
 • con passione (wym. kon passjone) = namiętnie;
 • con spirito = z ożywieniem;
 • con tenerezza (wym. kon tenerecca) = tkliwie, delikatnie;
 • con vigore (wym. kon wigore) = z życiem, z energią.
<img alt="Deciso" src="deciso.png" />
 • deciso (wym. deczizo) = zdecydowanie, stanowczo;
 • dolce (wym. dolcze) = słodko, łagodnie;
 • dolcissimo (wym. dolczissimo) = bardzo słodko, łagodnie i cicho;
 • dolente = boleśnie, żałośnie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

niedziela, 1 lipca 2018

Określenia interpretacyjne w muzyce (a-b)


Oto zestawienie najczęściej spotykanych wyrażeń odnoszących się do bliższego określenia ruchu i siły dźwięków, nastroju i charakteru utworu, oraz sposobu wykonywania dzieła muzycznego:
 • abbandono = niedbale, jakby gubiąc rytm;
 • accarezzevole (wym. akkareccewole) = przymilając się, pieszczotliwie;
 • accentato, accentuato (wym. aczentato, aczentuato) = zaznaczając, akcentując;
 • ad libitum, a piacere (wym. a piaczere) = od upodobania, jak się podoba;
 • a due (a 2) = oznacza, że daną partię wykonywać mają dwa instrumenty;
 • affettuoso (wym. affetuozo) = serdecznie, z uczuciem;
 • agitato, con agitazione (wym. adżitato, kon adżitacjone) = burzliwie, niespokojnie, gwałtownie;
 • alla (alla marcia, alla polacca, alla turca itp.) (wym. alla marcza, polakka, turka) = w stylu, w rodzaju marszu, na sposób polski, turecki itp.;
 • allegramente = ochoczo, wesoło, żywo;
 • amabile = mile, przyjemnie;
 • amoroso (wym. amorozo) = miłosnie, z uczuciem;
 • animato = z ożywieniem;
 • appassionato = namiętnie, z pasją;
 • ardente = ogniście, płomiennie;
<img alt="Ardente" src="ardente.jpg" />
 • brillante = błyskotliwie, efektownie;
 • buffo = komicznie;
 • burlesco (wym. burlesko) = komicznie, żartobliwie.

INNE WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE