czwartek, 29 sierpnia 2013

Efekt Mozarta

Niewielka i krótkotrwała poprawa możliwości pamięciowych i ogólnej inteligencji pod wpływem słuchania muzyki klasycznej, zwłaszcza utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta.


<img alt="Efekt Mozarta" src="efekt-mozarta.jpg" />


Zjawisko to odkrył prof. Alfred Tomatis, który w latach 50-tych XX w. wykorzystywał muzykę do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji. Badacz ten wykazał, że ucho jest organem nie tylko do słyszenia i słuchania, a przede wszystkim organem, który naładowuje korę mózgową energią elektryczną. Owo dynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki niesie za sobą wiele niezwykle pozytywnych dla człowieka aspektów, jak poprawa koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, poprawa zapamiętywania, ułatwienie nauki czytania i pisania, podwyższenie motywacji, opóźnienie objawów zmęczenia, harmonizowanie napięcia mięśniowego, poprawę koordynacji ruchowej, czy nie popadanie w depresję. W pracy swojej Tomatis sprawdzał oddziaływanie muzyki wielu różnych kompozytorów - okazało się, iż muzyką, która najlepiej stymuluje mózg są utwory Mozarta.
Dziś muzyka Mozarta wykorzystywana jest w terapii epilepsji, autyzmu, dysleksji, zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD) i wielu innych schorzeń. Stwierdzono także, że muzyka wpływa na osoby pogrążone w śpiączce i potrafi stymulować powrót do zdrowia lub łagodzić objawy choroby.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

 Dla Rodziców   Lekcje muzyki   Muzykalność 

wtorek, 20 sierpnia 2013

Muzykalność

Uzdolnienia muzyczne rozumiane są, jako zespół właściwości psychicznych warunkujących szybkość uczenia się muzyki i nabywania sprawności w wybranej dziedzinie działalności muzycznej: wykonawczej, kompozytorskiej lub teoretyczno-badawczej. 
Na uzdolnienia muzyczne składają się: muzykalność, pamięć i wyobraźnia muzyczna oraz łatwość uczenia się i szybkiego nabywania sprawności wykonawczej w określonej dziedzinie działalności muzycznej.
Struktura zdolności muzycznych obejmuje: słuch muzyczny, poczucie rytmu i pamięć muzyczną.


<img alt="Muzykalność" src="muzykalność.jpg" />


Muzykalność jest terminem wieloznacznym, który można określić jako zdolność do przeżyć emocjonalnych i doznań estetycznych związanych z odbiorem, tworzeniem i wykonywaniem muzyki. Muzykalność jest uwarunkowana wrażliwością emocjonalną i estetyczną na różne zjawiska muzyczne. Muzykalność wpływa na poczucie barwy, harmonii, rytmu, stylu muzycznego, tempa, tonalności, umożliwia przeżywanie nastrojów muzycznych, daje możliwość sądzenia o dziełach muzycznych i oceniania ich.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Lekcje muzyki   Utwór muzyczny 

niedziela, 18 sierpnia 2013

Konsonans i dysonans

Pojęcia konsonansu i dysonansu są jednymi z podstawowych pojęć w teorii muzyki.
Pierwszymi współbrzmieniami, które uznane zostały za konsonansowe były: oktawa, kwinta i kwarta i zyskały nazwę konsonansów doskonałych. Później zaliczono do konsonansów tercję wielką, następnie tercję małą i ich przewroty czyli seksty. Tercje i seksty uznano za konsonanse niedoskonałe. Wszystkie pozostałe współbrzmienia w tradycyjnej klasyfikacji są dysonansami.
<img alt="Konsonans dysonans" src="konsonans-dysonans.jpg" />

Nazwy, jakie przyjęto dla określania tych dwóch gatunków współbrzmień wywodzą się wprost ze sposobu ich definiowania: 
  • konsonanse określamy jako współbrzmienia zgodne - miłe dla ucha (od łac. consonans = razem brzmiący) 
  • dysonanse zaś jako współbrzmienia niezgodne, a w domyśle - źle brzmiące, niemiłe (od łac. dissonans = różnie brzmiący)
 W miarę rozwoju muzyki, współbrzmienia dysonansowe zyskiwały coraz większe zastosowanie, aż w końcu, w muzyce awangardy XX wieku takie rozróżnienie współbrzmień przestało mieć znaczenie.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Pentatonika   Rozpoznanie tonacji   Znaczenia symboli akordów 

wtorek, 13 sierpnia 2013

Instrumenty akustyczne

W przeciwieństwie do instrumentów elektronicznych, tradycyjne - akustyczne pianina i  fortepiany wymagają  szczególnej troski oraz odpowiedniego traktowania.

<img alt="Instrumenty akustyczne" src="instrumenty-akustyczne.jpg" />

Należy pamiętać, że instrumenty akustyczne:
  • są wrażliwe na gwaltowne zmiany temperatury
  • nie lubią bliskości grzejników
  • wymagają nawilżania powietrza – jeśli nie mamy nawilżacza, to w pobliżu pianina, lub nawet we wnętrzu jego podstawy, możemy umieścić pojemniki z wodą do parowania
  • w czasie transportu należy unikać wstrząsów i korzystać z usług firmy specjalizującej się w przewozie instrumentów a nie mebli
  • instrumenty akustyczne powinny być dość często, regularnie używane – w przeciwnym razie ich drewniane elementy źle znoszą upływ czasu.
Pianino i fortepian to nie skrzypce ani wino i zazwyczaj im starsze, tym niestety gorsze.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

 KURZWEIL MP 20 SR   Tyros 5 vs Tyros 4   Historia pianina 

niedziela, 11 sierpnia 2013

Utwór muzyczny

Utwór muzyczny to jednolita kompozycja muzyczna złożona z rytmu i metrum, melodii, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, najczęściej posiadająca autora lub autorów. 
Utwór muzyczny może przyjąć formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną w przypadku, gdy w utworze wykorzystano tekst.
Utwory muzyczne często oparte są o temat muzyczny (leitmotiv) stanowiący podstawę, wokół której budowana jest cała kompozycja.
Ukończony utwór muzyczny w zależności od użytych środków kompozytorskich jest bliższym lub dalszym przedstawicielem określonej formy muzycznej. 


<img alt="Utwór muzyczny" src="utwór-muzyczny.jpg" />


Cover - nowa aranżacja istniejącego utworu muzycznego odtwarzana przez wykonawcę, który nie jest jego pierwotnym autorem. Aż do początku lat 60. XX wieku wykonywanie coverów było podstawową formą działalności wykonawców rockowych, a utwory były w znacznej części pisane przez kompozytorów, którzy sami ich nie wykonywali. Czasami covery w nowych interpretacjach zyskują znacznie większą popularność i uznanie od piosenek oryginalnych.

Remiks - utwór muzyczny, który powstał dzięki przerobieniu innego utworu. W odróżnieniu od covera, remiks zwykle zawiera sample, czyli kawałki oryginalnego utworu. Często najważniejszą zmianą słyszalną w zremiksowanym utworze jest zmiana stylu muzycznego oryginalnego utworu na inny.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Muzyka elektroakustyczna   Preludium 

środa, 7 sierpnia 2013

Rozpoznanie tonacji

Najprostszym sposobem rozpoznawania tonacji jest jej określenie za pomocą ilości znaków przykluczowych. Jednak tonacje pozostające w stosunku równoległym, np. G-dur i e-moll mają tyle samo znaków przykluczowych. W takim wypadku należy rozpoznać tryb tonacji: dur czy moll. Może nam to wskazać nuta kończąca utwór.


<img alt="Rozpoznanie tonacji" src="rozpoznanie-tonacji.jpg" />
grafika w 100% adekwatna do tematyki posta:)

Określenie toniki, a więc i tonacji utworu, może się odbyć również na drodze słuchowej. Wiemy bowiem, że w muzyce opartej na skali majorowej lub minorowej każdy utwór posiada określony i wyczuwalny punkt ciążenia - punkt, do którego zmierza każda melodia, który jest rozładowaniem napięcia istniejącego w tej melodii. Punktem tym, jak gdyby centralnym punktem tonacji, jest właśnie tonika.
Rozpoznawanie tonacji tylko za pomocą samych znaków przykluczowych nie zawsze jest możliwe i ścisłe. Niewiele bowiem mamy utworów - nawet krótkich - które ograniczałyby się tylko do jednej tonacji. Najczęściej w ciągu utworu spotykamy szereg odchyleń od tonacji głównej, określonej znakami przykluczowymi.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

wtorek, 6 sierpnia 2013

Muzyka elektroakustyczna

<img alt="Muzyka elektroakustyczna" src="muzyka-elektroakustyczna.jpg" />

Określenia tego używa się do następujących rodzajów muzyki:
  • muzyka konkretna - tworzona przy pomocy dźwięków uważanych za niemuzyczne, takich jak: odgłosów przyrody, dźwięków wydawanych przez różne przedmioty, głosu ludzkiego ale nie śpiewu itp. Dźwięki te są zestawiane ze sobą i montowane oraz przetwarzane.
  • muzyka elektroniczna - generowana przez urządzenia elektroniczne. Materiałem dźwiękowym są tony, szumy i impulsy które następnie są montowane i przekształcane.
Podział między muzyką konkretną a elektroniczną w praktyce zaciera się i kompozytorzy łączą oba rodzaje materiałów dźwiękowych.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Konsonans i dysonans   Utwór muzyczny 

niedziela, 4 sierpnia 2013

Lekcje muzyki

Badania opublikowane w Journal of Neuroscience sugerują, że szkolenie w zakresie muzyki, zanim ma się siedem lat, ma znaczący wpływ na rozwój mózgu. 
Badania zostały przeprowadzone przez studentów w laboratorium profesora psychologii Concordia University pod okiem Virginii Penhune, we współpracy z Montreal Neurological Institute and Hospital.
Badanie dostarcza silnych dowodów, że lata pomiędzy szóstym a ósmym rokiem życia są "wrażliwym okresem", w którym muzyczny trening współdziała z normalnym rozwojem mózgu, by produkować długo utrzymujące się zmiany w zdolnościach motorycznych i strukturach mózgu.
"Nauka gry na instrumencie wymaga koordynacji między rękami i bodźcami wzrokowymi i słuchowymi" - mówi Penhune. 
Badacze przetestowali 36 dorosłych muzyków podczas ruchu i zeskanowali ich mózgi. Połowa z tych muzyków rozpoczęła szkołę muzyczną zanim skończyli siedem lat, podczas gdy druga połowa rozpoczęła edukację w późniejszym wieku, ale obie grupy miały taką samą liczbę lat muzycznego wykształcenia i doświadczenia.
Porównując zdolności motoryczne między grupami zauważono, że muzycy, którzy rozpoczęli naukę przed osiągnięciem siedmiu lat, mieli lepsze poczucie rytmu, nawet po dwóch dniach praktyki.
Porównując strukturę mózgu, to osoby, które zaczęły wcześnie swą przygodę z muzyką, miały większą ilość istoty białej w ciele modzelowatym, czyli wiązek włókien nerwowych, które łączą lewe i prawe obszary mózgu odpowiedzialne za zdolności motoryczne. Co ważne, naukowcy odkryli, że im wcześniej muzyk zaczął grać w dzieciństwie, tym występowała większa łączność.
Co ciekawe, badania mózgu nie wykazały różnicy między osobami, które nie grają, a muzykami, którzy rozpoczęli szkolenie w późniejszym okresie życia. Sugeruje to, że rozwój mózgu (rozważając wpływ muzyki) następuje wcześnie lub wcale. Korzyści z wczesnej edukacji muzycznej wykraczają poza zdolności do gry na instrumencie.

Trening jest bardziej efektywny w młodym wieku, ponieważ niektóre aspekty anatomii mózgu są bardziej wrażliwe na zmiany we wczesnych latach.


Na podstawie portalu www.biomedica.pl

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

czwartek, 1 sierpnia 2013

Łatwe akordy

Ta metoda umożliwia łatwe wybieranie akordów sterujących na keyboardzie w zakresie akompaniamentu klawiatury przy użyciu jednego, dwóch lub trzech palców.
<img alt="Łatwe akordy" src="łatwe-akordy.jpg" />
Aby zagrać akord durowy - naciśnij jeden klawisz: prymę akordu ( w przypadku akordu Cdur dźwięk C).
Aby zagrać akord molowy - naciśnij dwa klawisze jednocześnie: prymę akordu i najbliższy czarny klawisz po jej lewej stronie (w przypadku akordu Cm dźwięki C i B).
Aby zagrać akord septymowy - naciśnij dwa klawisze jednocześnie: prymę akordu wraz z najbliższym białym klawiszem po jej lewej stronie ( w przypadku akordu C7 dźwięki C i H).
Aby zagrać akord molowy septymowy - naciśnij trzy klawisze jednocześnie: prymę akordu oraz najbliższe klawisze biały i czarny po jej lewej stronie (w przypadku akordu Cm7 dźwięki C, H i B).

Instrumenty elektroniczne niektórych firm posiadają możliwość wyboru jednego z systemów akordowych: fingered lub single finger chord. Opis działania tych systemów znajdziecie w instrukcjach obsługi instrumentów.


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Akordy   Tabela akordów   Znaczenia symboli akordów