piątek, 9 czerwca 2017

Akcent muzyczny

Kilka słów o taktach i o metrum w aspekcie akcentów.

Takty dzielimy na proste i złożone.
Takt złożony składa się z wielokrotności taktów prostych.
Przykładem taktu prostego jest takt w metrum 2/4, a taktu złożonego z dwóch taktów prostych jest takt 4/4.
4/4 = 2/4 + 2/4
Akcenty w takcie prostym 2/4 wyglądają następująco: 1 2 I 1 2 I 1 2 I itd.
Akcenty w takcie złożonym 4/4 wyglądają następująco:
1 2 3 4 I 1 2 3 4 I itd. (na "raz" - mocniejszy akcent, na "trzy" - słabszy akcent).

Innym przykładem taktu prostego jest takt w metrum 3/8, a taktu złożonego z trzech taktów prostych jest takt 9/8.
9/8 = 3/8 + 3/8 + 3/8
Akcenty w takcie prostym 3/8 wyglądają następująco: 1 2 3 I 1 2 3 I itd. (na "raz" mocniejszy akcent, na "dwa" - słabszy akcent).
Akcenty w takcie złożonym 9/8 wyglądają następująco:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I itd. (na "raz" - mocniejszy akcent, na "cztery" i "siedem" - słabsze akcenty).
Te wszystkie akcenty (mocniejsze i słabsze) są akcentami metrycznymi i nie wymagającymi dodatkowych oznaczeń w tekście muzycznym.<img alt="Akcent muzyczny" src="akcent-muzyczny.jpg" />

Oprócz tego występują nie raz akcenty charakterystyczne, oznaczane w tekście znaczkiem ">" lub literami "sf" (sforzato) - nagła zmiana głośności, czyli akcent.
Poza tym występują tzw. akcenty grupowe które polegają na akcentowaniu pierwszej nuty z grupy wartości rytmicznych. Np. gdy mamy w zapisie nutowym cztery ósemki połączone wspólną belką, to pierwszą z nich należałoby lekko zaakcentować.
Często akcent metryczny pokrywa się z akcentem grupowym.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE: