piątek, 10 listopada 2017

Prawidłowe wykonywanie pauz


Mówi się, że kierowca który przekracza dozwoloną prędkość ma ciężką nogę.
Podobnie, muzyk który nie respektuje pauz ma ciężką rękę.
Trudność w realizowaniu pauz wynikać może z niewiedzy, z braku wprawy, lub z niedbalstwa.
Wykonanie pauzy polega na świadomym nienaciskaniu klawisza lub zwolnieniu klawisza już wcześniej naciśniętego.

Aby móc wykonać pauzy trzeba wiedzieć jak one wyglądają w zapisie nutowym i co oznaczają.

Pauza to znak graficzny który określa czas trwania ciszy, lub czas w którym dźwięk nie wybrzmiewa.
Pauzy odpowiadają określonym nutom i tak wyróżniamy pauzy:

Całonutowa (odpowiada całej nucie).
Półnutowa (odpowiada półnucie).

Ćwierćnutowa (odpowiada ćwierćnucie).
Ósemkowa (odpowiada ósemce).

Najlepszym sposobem na precyzyjne wykonanie pauzy jest równe liczenie odpowiednich wartości rytmicznych w każdym takcie, zgodnie z metrum zapisu nutowego.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE: