niedziela, 9 lipca 2017

Skala, tonacja, gama.

Tonacja to zespół zależności między stopniami gamy a dźwiękiem centralnym zwanym toniką. Rozróżniamy tonacje durowe i molowe. Jest to podstawowy materiał dźwiękowy każdej melodii.

Gama jest to skala muzyczna rozpoczynająca się od określonego dźwięku. Jest to szereg konkretnych dźwięków.

Skalą muzyczną nazywamy natomiast ogólnie szereg dźwięków ułożonych według ustalonego schematu.<img alt="Skala, tonacja, gama" src="skala-tonacja-gama.jpg" />

Określenia te w potocznej mowie stosujemy zamiennie, chociaż prawidłowo określenia skala muz. powinniśmy stosować do różnych szeregów dźwięków, np: skala dorycka, frygijska, lidyjska, jońska, eolska, dorycka, zaś określenia gama do skali durowej lub molowej rozpoczynającej się od jakiegoś określonego dźwięku. Ponadto określeniem tonacja nazywamy dźwięki składowe melodii wykonywanej w określonej skali muzycznej.
Te trzy określenia: tonacja, gama, skala, możemy uszeregować w kolejności od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego, jako:
1) skala, 2) tonacja, 3) gama.
Na potrzeby szybkiego rozróżniania tych trzech określeń wprowadźmy dla nich synonimy, które uszczegółowią te pojęcia:
Skala - zbiór, paleta dźwięków.
Tonacja - melodyka, charakter brzmienia.
Gama - szereg, następstwo dźwięków.
Należy dodać, że oprócz tych trzech określeń spotyka się również określenie zamienne - tryb (durowy i molowy) określający charakter tonacji i melodyki gamy jako: twardy (wesoły) dla dur i miękki (smutny) dla moll.


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE:

1 komentarz: