wtorek, 20 stycznia 2015

Maria Gabryś

Pianistka Maria Gabryś urodziła się w Warszawie w rodzinie o tradycjach muzycznych. Jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Zenona Brzewskiego oraz Akademii Muzycznej im.F. Chopina w Warszawie, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Teresy Manasterskiej oraz prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz (klasa kameralistyki). 


Jest laureatką wielu konkursów w kraju i zagranicą m.in. Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Antoninie, Getyndze, Mariańskich Łaźniach oraz laureatką I nagród międzynarodowych konkursów im.L.v.Beethovena w Hradec (Czechy, 1999) oraz im. Edwina Fischera w Luzern (Szwajcaria, 2007). Na XXVII Konkursie na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina organizowanym przez Towarzystwo im. F. Chopina, pianistka została uhonorowana Nagrodą Specjalną im. prof. Jerzego Żurawlewa. 


W 2002 roku otrzymała tytuł ¨Laureata Estrady Młodych¨ XXXVI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. 
W 2006 r. w Szwajcarii przyznano jej nagrodę „Mozart Preis“, w ramach której wzięła udział w wykonaniu wszystkich koncertów fortepianowych W.A. Mozarta z okazji 250 rocznicy urodzin kompozytora. 


Od wielu lat Maria Gabryś prowadzi działalność koncertową zarówno jako solistka i kameralistka. Podróże zaprowadziły ją do wielu miast Europy, Korei Południowej, Japonii oraz USA. Występowała z recitalami przed głowami państw, a także przed cesarzem Japonii Akihito.

INNE POSTACIE MUZYCZNE

czwartek, 15 stycznia 2015

Słowne oznaczenia powtórzeń

D.C. al Fine (da capo al fine) - informacja nakazująca powtórzenie od początku do oznaczenia Fine.

 <img alt="D.C. al Fine" src="d-c-al-fine.jpg" />


D.S. al Coda (dal segno al coda) - polecenie powtórzenia od znaku (segno) do znaku Coda.
Znaki segno i coda wyglądają w sposób następujący:

 <img alt="Segno Coda" src="segno-coda.jpg" />

A oto przykład zapisu nutowego z ich wykorzystaniem: 

 <img alt="D.S. al Coda" src="d-s-al-coda.jpg" />

W analogiczny sposób stosuje się oznaczenia D.C. al Coda i D.S. al Fine.

INNE WPISY DOTYCZĄCE TEGO TEMATU

niedziela, 4 stycznia 2015

Etiudy na fortepian

Stanisława Raube
Etiudy dla dzieci na fortepian - zeszyt 1 i 2.


 <img alt="S.Raube" src="s-raube.jpg" />

Powszechnie znane i lubiane etiudy autorstwa Kőhlera, Gnesina, Demauxa, Berensa, Freya, Goedicke'a i innych w opracowaniu polskiej pianistki i pedagoga Stanisławy Raube (1902-1980). 
Publikacja została zamieszczona w programie nauczania zatwierdzonym do użytku szkół muzycznych I stopnia. Wydanie tych etiud było wielokrotnie wznawiane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.


Carl Czerny
Etiudy, op. 409

 <img alt="C.Czerny" src="c-czerny.jpg" />

Zbiór 15 etiud austriackiego kompozytora, pianisty i nauczyciela pochodzenia czeskiego. Karl Czerny (1791 - 1857) cieszył się sławą uznanego pedagoga. Jednym z jego uczniów był sam Franciszek Liszt - wybitny kompozytor i wirtuoz fortepianu. Etiudy Czernego to bogaty wybór ćwiczeń na prawą i na lewą rękę. Pozwalają one na doskonalenie umiejętności gry w różnych artykulacjach. Zalecone są do użytku szkół muzycznych II stopnia przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.


Franz Liszt
Complete Etudes For Solo Piano Series I

 <img alt="F.Liszt" src="f-liszt.jpg" />

Zbiór wszystkich etiud węgierskiego kompozytora i pianisty Franciszka Liszta ((1811-1886) na fortepian solo, łącznie z etiudami transcendentalnymi. Etiudy Liszta to pozycja dla wirtuozów, nauczycieli i studentów pianistyki. Oczywiście część etiud z tego zbioru jest na poziomie uczniów średnich szkół muzycznych, jednak występują też kompozycje trudne z miejscami bardzo trudnymi oraz kompozycje w całości bardzo trudne technicznie (komplet etiud transcendentalnych).

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE