czwartek, 29 sierpnia 2013

Efekt Mozarta

Niewielka i krótkotrwała poprawa możliwości pamięciowych i ogólnej inteligencji pod wpływem słuchania muzyki klasycznej, zwłaszcza utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta.


<img alt="Efekt Mozarta" src="efekt-mozarta.jpg" />


Zjawisko to odkrył prof. Alfred Tomatis, który w latach 50-tych XX w. wykorzystywał muzykę do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji. Badacz ten wykazał, że ucho jest organem nie tylko do słyszenia i słuchania, a przede wszystkim organem, który naładowuje korę mózgową energią elektryczną. Owo dynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki niesie za sobą wiele niezwykle pozytywnych dla człowieka aspektów, jak poprawa koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, poprawa zapamiętywania, ułatwienie nauki czytania i pisania, podwyższenie motywacji, opóźnienie objawów zmęczenia, harmonizowanie napięcia mięśniowego, poprawę koordynacji ruchowej, czy nie popadanie w depresję. W pracy swojej Tomatis sprawdzał oddziaływanie muzyki wielu różnych kompozytorów - okazało się, iż muzyką, która najlepiej stymuluje mózg są utwory Mozarta.
Dziś muzyka Mozarta wykorzystywana jest w terapii epilepsji, autyzmu, dysleksji, zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD) i wielu innych schorzeń. Stwierdzono także, że muzyka wpływa na osoby pogrążone w śpiączce i potrafi stymulować powrót do zdrowia lub łagodzić objawy choroby.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

 Dla Rodziców   Lekcje muzyki   Muzykalność 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz