wtorek, 20 sierpnia 2013

Muzykalność

Uzdolnienia muzyczne rozumiane są, jako zespół właściwości psychicznych warunkujących szybkość uczenia się muzyki i nabywania sprawności w wybranej dziedzinie działalności muzycznej: wykonawczej, kompozytorskiej lub teoretyczno-badawczej. 
Na uzdolnienia muzyczne składają się: muzykalność, pamięć i wyobraźnia muzyczna oraz łatwość uczenia się i szybkiego nabywania sprawności wykonawczej w określonej dziedzinie działalności muzycznej.
Struktura zdolności muzycznych obejmuje: słuch muzyczny, poczucie rytmu i pamięć muzyczną.


<img alt="Muzykalność" src="muzykalność.jpg" />


Muzykalność jest terminem wieloznacznym, który można określić jako zdolność do przeżyć emocjonalnych i doznań estetycznych związanych z odbiorem, tworzeniem i wykonywaniem muzyki. Muzykalność jest uwarunkowana wrażliwością emocjonalną i estetyczną na różne zjawiska muzyczne. Muzykalność wpływa na poczucie barwy, harmonii, rytmu, stylu muzycznego, tempa, tonalności, umożliwia przeżywanie nastrojów muzycznych, daje możliwość sądzenia o dziełach muzycznych i oceniania ich.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Lekcje muzyki   Utwór muzyczny 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz