niedziela, 1 lipca 2018

Określenia interpretacyjne w muzyce (a-b)


Oto zestawienie najczęściej spotykanych wyrażeń odnoszących się do bliższego określenia ruchu i siły dźwięków, nastroju i charakteru utworu, oraz sposobu wykonywania dzieła muzycznego:
 • abbandono = niedbale, jakby gubiąc rytm;
 • accarezzevole (wym. akkareccewole) = przymilając się, pieszczotliwie;
 • accentato, accentuato (wym. aczentato, aczentuato) = zaznaczając, akcentując;
 • ad libitum, a piacere (wym. a piaczere) = od upodobania, jak się podoba;
 • a due (a 2) = oznacza, że daną partię wykonywać mają dwa instrumenty;
 • affettuoso (wym. affetuozo) = serdecznie, z uczuciem;
 • agitato, con agitazione (wym. adżitato, kon adżitacjone) = burzliwie, niespokojnie, gwałtownie;
 • alla (alla marcia, alla polacca, alla turca itp.) (wym. alla marcza, polakka, turka) = w stylu, w rodzaju marszu, na sposób polski, turecki itp.;
 • allegramente = ochoczo, wesoło, żywo;
 • amabile = mile, przyjemnie;
 • amoroso (wym. amorozo) = miłosnie, z uczuciem;
 • animato = z ożywieniem;
 • appassionato = namiętnie, z pasją;
 • ardente = ogniście, płomiennie;
<img alt="Ardente" src="ardente.jpg" />
 • brillante = błyskotliwie, efektownie;
 • buffo = komicznie;
 • burlesco (wym. burlesko) = komicznie, żartobliwie.

INNE WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz