sobota, 4 lipca 2015

Słowniczek - T-Z

<img alt="Takt" src="takt.jpg" />        <img alt="Znaki chromatyczne" src="znaki-chromatyczne.jpg" />

takt - przestrzeń pomiędzy dwiema kreskami taktowym wraz z zawartymi w niej nutami. W utworze o stałym metrum wszystkie takty mają identyczną długość czasową.
tempo - szybkość przebiegu muzyki, podawana w ilości uderzeń na minutę lub w formie opisowych określeń tempa.
tonacja - skala dźwiękowa na której oparty jest materiał dźwiękowy utworu. Tonację określa się na podstawie znaków przykluczowych.
transpozycja - przeniesienie utworu z jednej tonacji do innej polegające na obniżeniu bądź podwyższeniu wszystkich dźwięków  o określony interwał.
triola - figura rytmiczna składająca się z trzech równych nut, przyjmująca odpowiednią wartość czasową.
unisono - granie lub śpiewanie "jednym głosem", polegające na zdwojeniu melodii poprzez jednoczesne wykonywanie dokładnie tych samych dźwięków.
znaki chromatyczne - symbole stosowane w notacji muzycznej, służące do podwyższania lub obniżania dźwięków, bądź kasowania tych podwyższeń i obniżeń.
znak repetycji - symbol graficzny dwukropka, nakazujący powtórzenie fragmentu na końcu którego się znajduje. Znak repetycji pozwala na skrócenie zapisu nutowego w przypadku konieczności powtórzeń.


propozycje haseł do postów "Słowniczek A-Z" są mile widziane.

 Słowniczek A   Słowniczek B-H   Słowniczek I-J   Słowniczek K   Słowniczek L-M   Słowniczek N-P   Słowniczek R-S 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz