czwartek, 26 września 2013

Dla Rodziców

Co powinni robić rodzice, aby pomóc swoim dzieciom w nauce ?
Jaka atmosfera w domu wpływa na lepsze wyniki w nauczaniu ?


<img alt="Dla rodziców" src="dla-rodziców.jpg" />

Pożądane zachowania rodziców, które wpływają na motywację i stosunek do nauki:
  • - służenie przykładem – jeżeli rodzice czytają książki i czasopisma (nie tylko program TV), często dyskutują na różne tematy, mają swoje hobby czy grają z dziećmi w gry edukacyjne, wówczas ich dzieci będą bardziej skłonne poszerzać swoją wiedzę, gdyż będzie im się to wydawało naturalne.
  • - dostrzeganie sukcesów, stosowanie pochwał – każda zmiana na lepsze utrwali się szybciej, jeżeli zostanie dostrzeżona i doceniona. Z czasem jednak należy stopniowo zmniejszać ilość pochwał, gdyż w przeciwnym razie dzieci mogą zacząć traktować je jako coś, co należy im się zawsze, oraz traktować je jako sposób na uzyskanie uznania w oczach dorosłych.
  • - stawianie racjonalnych wymagań – aspiracje rodziców wobec dzieci powinny być odpowiednie do posiadanych predyspozycji i uzdolnień. Zbyt niskie wymagania obniżają poczucie wartości u dziecka, nie dają mu szansy na wykazanie się jego prawdziwym potencjałem. Dziecko często lekceważy te polecenia, bo nie skłaniają go do wysiłku i nie dają szansy podwyższenia obecnych umiejętności (Widocznie mama/tata we mnie nie wierzy, jeśli daje mi tylko tak proste zadania). Zbyt wysokie wymagania, którym dziecko nie jest w stanie sprostać, prowadzą do wystąpienia reakcji lękowych. Obawia się ono niezadowolenia, gniewu rodziców. W takich sytuacjach dzieci uciekają się do kłamstw. Jest to po prostu reakcja obronna. Poczucie niespełnienia oczekiwań rodziców wywołuje u dzieci duży stres, który bardzo negatywnie wpływa na psychikę.
  • - właściwa organizacja czasu – pilnowanie, aby dziecko miało wystarczająco dużo czasu na zabawę, ruch czy swoje hobby. Dzieci zdolne i ambitne często potrafią długo i wytrwale się uczyć, ale mogą być przemęczone i przypłacić to skrzywieniem kręgosłupa. Ważne jest też sprawdzenie ilości czasu poświęconego na telewizję czy komputer, aby zapobiec uzależnieniu.
  • - pomoc w nauce – należy zachęcać dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów (np. zamiast zawsze sprawdzać błędy ortograficzne, nakłonić dziecko do korzystania ze słowniczka) oraz pomagać mu, gdy sobie nie radzi (tłumaczyć, wskazywać źródła wiadomości, organizować naukę w formie zabawy, przepytywać dziecko z materiału).
  • - pozytywne emocje – dziecko, które nie ma w domu do czynienia z negatywnymi emocjami, nie przejawia ich raczej w szkole. Należy starać się panować nad złością, gniewem, frustracją. Nie należy „odbijać” swoich złych humorów na dzieciach.
  • - nagradzanie – nagrody należy stosować mądrze, gdyż zbyt dużo nagród lub nagrody bardzo drogie mogą wypaczyć charakter – dzieci uczą się dla uzyskania rzeczy, a nie dla siebie. Często wartościowsze od nagrody materialnej jest pochwalenie.
  • - zapewnienie dobrych warunków do nauki – dziecku ciężko jest się skupić, gdy nie ma prywatnego kącika lub gdy rodzic ma włączony głośno telewizor.

na podstawie: M. Węglińska - "Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku"


WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz