czwartek, 20 czerwca 2019

The Entertainer - nauka gry


Treść lekcji:


1) Rozpoczęcie wykonywana wstępu utworu "The Entertainer".

Pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0B27ptZPAxy8URERHX245Vm1ONm8/view?usp=sharing znajduje się dwustronicowy zapis nutowy utworu.
Jest to dość znany utwór muzyki fortepianowej, standard w stylu Ragtime autorstwa Scotta Joplina. Oczywiście ta wersja zapisu nutowego jest uproszczona i dostosowana do możliwości adeptów gry na pianinie, ale i tak gra ze względu na specyficzny rytm nie będzie bardzo łatwa.
Całość utworu podzielimy na trzy części:
- wstęp (4 początkowe takty),
- środkowy fragment (od 5 taktu do 2 taktu na drugiej stronie),
- zakończenie (od 3 taktu na drugiej stronie do końca).
Omówienie zapisu nutowego wstępu:
- brak znaków przykluczowych, obowiązywać będą tylko przygodne znaki chromatyczne,
- metrum 4/4, z uwagi na dość skomplikowany rytm, będziemy ćwiczyć grę z liczeniem: 1 i 2 i 3 i 4 i,
- w zapisie nutowym drugiego i trzeciego taktu widnieją oznaczenia LH - lewa ręka i RH - prawa ręka, co oznacza że nuty drugiego taktu gramy lewą ręką (pomimo zapisu na górnej pięciolinii), a trzeci tak wykonujemy już normalnie - prawa ręką. W czwartym takcie wszystko wraca do normy - górna pięciolinia jest dla prawej ręki, a dolna dla lewej.
- nutu zapisane na tej samej wysokości, połączone łukiem, mają scalone brzmienia.

Korzystając z filmów:​


​proszę rozpocząć naukę od rozczytywania zapisu nutowego, a następnie proszę ćwiczyć grę oburącz z liczeniem na głos: 1 i 2 i 3 i 4 i.


Zadanie do wykonania:

Proszę nagrać wstęp utworu Entertainer z liczeniem na głos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeśli jesteście zainteresowani kontynuacją nauki utworu i dostępem do kolejnych lekcji:
2) Nauka wykonywania środkowego fragmentu utworu rękoma osobno.
3) Nauka wykonywania środkowego fragmentu oburącz.
4) Wykonywanie początkowego i środkowego fragmentu w szybszym tempie.
5) Nauka wykonywania końcowego fragmentu utworu.
6) Wykonywanie całego utworu w szybszym tempie.
7) Doskonalenie gry z dźwiękiem metronomu.

proszę o kontakt na adres mailowy: domp.muz@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz