poniedziałek, 10 października 2016

Analiza muzyczna utworu - c.d.

Ciąg dalszy analizy muzycznej utworu ,,Sama wciąż''(Les Miserables) w wykonaniu Ewy Lachowicz.

Metrum utworu to oczywiście 4/4, choć w końcowym fragmencie zdania muzycznego A2 słyszę dwa takty w metrum 2/4, zaś w końcowych fragmentach zdań B1, B2, C1, C2 rozróżniam zmianę metrum w trakcie zwolnienia i następstwo taktów w metrum 2/4, 3/4 i 4/4.
Gdybym miała pokusić się o rozpisanie całego utworu na takty, to przedstawiało by to się następująco:
Intro: całe 6 taktów w metrum 4/4,
A1 - wszystkie 6 taktów w metrum 4/4,
A2 - 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2/4, 2/4,
Ł - 2 takty w metrum 4/4,
B1 - 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2/4, 3/4, 4/4,
B2 - tak samo jak B1,
B3 - wszystkie 8 taktów w metrum 4/4,
C1 - 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 2/4, 3/4, 4/4,
C2 - identycznie jak C1,
E - 4 takty w metrum 4/4.
Zabieg zmiany metrum ma na celu wg. mnie wprowadzenie atmosfery bądź to senności i rozmarzenia (B1, B2), bądź niepewności i rozżalenia (C1, C2).
3) Omówienie dynamiki utworu i aspektów interpretacyjnych

Utwór charakteryzuje się znacznymi zmianami dynamicznymi i tak:
Intro - wykonanie piano przez instrument dęty drewniany fagot z akompaniamentem prawdopodobnie harfy,
A1+A2 - mezzo piano w wykonaniu artystki, z delikatnym zgłośnieniem w części A2,
B1+B2 - głos piano w połączeniu ze zwolnieniem tempa, symbolizujący marzenia senne,
B3 - stopniowe zgłośnienie do mezzo forte w kolejnym fragmencie,
C1 - dalsze crescendo od mezzo piano do forte,
C2 - od forte, aż do fortissimo w punkcie kulminacyjnym utworu,
E - śpiew piano w połączeniu z pauzami, obrazujący rezygnację i pogodzenie się z losem.
Moją uwagę zwróciły następujące zabiegi interpretacyjne artystów:
- zwolnienie tempa wykonywania w trakcie śpiewania słów "nad miasto spływa noc..." - oddające powolny charakter zapadania zmroku.
- zaśpiewanie słów "i myśląc o nim czuję radość" z uśmiechem w inny, bardziej radosny sposób.
- pojawienie się dzwoneczka na zakończenie części B2, symbolizujące przebudzenie.
- inny sposób wykonywania części B3 opartej na rozbudowanej harmonii zbaczającej do innych tonacji.
- niesamowite wyznanie miłości w części C2, poparte wykrzyczeniem słów "cały czas udaję i udaję" oraz "ominie ono mnie".

Moje odczucia po wielokrotnym wysłuchaniu tej piosenki są niezmiennie pozytywne. W pierwszym momencie zostałam zauroczona melodią utworu i głosem artystki, a przy kolejnych przesłuchaniach odkrywałam bogactwo i różnorodność zawartych w nim treści muzycznych. Zamierzam w przyszłości regularnie powracać to do słuchania tego i innych ciekawych utworów musicalowych.

Analiza autorstwa mojej uczennicy, licealistki - Klaudii B.