czwartek, 7 listopada 2013

Akordy

Akordem nazywamy współbrzmienie trzech lub więcej dźwięków różnej wysokości.
W zależności od ilości dźwięków rozróżniamy następujące akordy:
   trójdźwięk - akord złożony z trzech różnych dźwięków
   czterodźwięk - z czterech, zwany akordem septymowym
   pięciodźwiękowy - z pięciu, zwany akordem nonowym
   sześciodżwiękowy - zwany akordem undecymowym
   siedmiodźwiękowy - zwany akordem tercdecymowym.

<img alt="Akordy" src="akordy.jpg" />

Akordy buduje się na zasadzie tzw. tercjowości przez nakładanie tercji lub dźwięków dających się sprowadzić do interwału tercji.
Trójdźwięk złożony (licząc od dołu) z tercji wielkiej i małej nazywamy trójdźwiękiem majorowym, czyli durowym.
Trójdźwięk o odwrotnym układzie (licząc od dołu najpierw tercja mała a następnie wielka) jest trójdźwiękiem minorowym, czyli molowym.
Trójdźwięk złożony z dwóch małych tercji nazywa się trójdźwiękiem zmniejszonym a z dwóch wielkich tercji zwiększonym.
Najniższy dźwięk trójdźwięku, tzw. podstawowy nazywa się prymą, kolejny nosi nazwę tercji a jeszcze następny kwinty.
Trójdźwięki zbudowane na I, V i IV stopniu gamy nazywa się triadą harmoniczną (T, D, S), gdzie:
T - tonika, D - dominanta, S - subdominanta.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Łatwe akordy   Tabela akordów   Znaczenia symboli akordów 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz