PSR - E343

niedziela, 19 października 2014

Popularne melodie - 1

W postach o tym tytule znajdziecie ulubione, ciekawe, znane melodie które będziecie mogli wykonać bez dogłębnej znajomości nut - prawie ze słuchu. 

Każda nuta podpisana jest nazwą literową. 
Cyfry przy nutach oznaczają numery palców prawej ręki którymi należy wciskać klawisze. 

A może właśnie dzięki takim wykonaniom poznacie znaczenie zapisu nutowego ???:)

<img alt="Happy Birthday" src="happy-birthday.jpg" />

Nazwy literowe dźwięków:
<img alt="Nazwy literowe dźwięków" src="nazwy-literowe-dźwięków.jpg" />

Numeracja palców:
<img alt="Numeracja palców" src="numeracja-palców.jpg" />

Czy chciałbyś, chciałabyś zagrać jakąś znaną melodię ale nie wiesz jakie to są dźwięki? 
Napisz w komentarzu a ja zobaczę co da się zrobić.

PRZYDATNE WPISY

wtorek, 14 października 2014

Wybitne dzieła muzyczne (1)

I koncert fortepianowy Es-dur F. LisztaKoncert romantyczny pisany przez Liszta 26 lat jest jednym z najlepszych dzieł w muzyce fortepianowej. Zawiera trzy główne części: Allegro Moderato, Quasi Adagio i Allegro Marche Animato, które wykonywane są bez przerw, co było zamierzeniem kompozytora. Orkiestra, która towarzyszy wirtuozowskim pasażom fortepianu, odgrywa tak samo znaczącą rolę. Według Beli Bartok jest to: "pierwsza perfekcyjnie zrealizowana forma cyklicznej sonaty, z jednym tematem przekształconym wariacyjnie według właściwych zasad". Fragment koncertu został wykorzystany w bajce "Smerfy".


VIII Symfonia h-moll F. Schuberta


Symfonia nazwana została "Niedokończoną", gdyż złożona jest z dwóch części Allegro Moderato i Andante con Moto. Nie wiemy, dlaczego kompozytor nie ukończył trzeciej części Scherzo. Symfonia odnaleziona przypadkowo, po latach, jednak entuzjastycznie przyjęta zarówno przez publiczność jak i krytyków. Pomimo prób dopisania trzeciej części przez innych kompozytorów, z powodzeniem do dnia dzisiejszego wykonywana jest w oryginale. Wielu z nas na pewno słyszało ją w jakimś filmie lub bajce np. w motywie Gargamela w "Smerfach". Na temat symfonii wypowiedział się Johan Brahms, wg którego dzieło jest dokończone: "Jeżeli wszystkie dzieła byłyby tak skończone jak to, wierzcie mi, żylibyśmy w prawdziwym raju muzycznym".

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

środa, 8 października 2014

Nuty przebojów - pdf (1)

She`s The One (Ona jest jedyną) - komp. Karl Wallinger, wyk. Robbie Williams (1998)

<img alt="She`s The One" src="she`s-the-one.jpg" />

Can you feel the love tonight (Czy czujesz miłość tego wieczoru?) - komp. Elton John, wyk. Elton John (1994)

<img alt="The Lion King" src="the-lion-king.jpg" />

Jingle Bells (Dzwonią dzwonki) - komp. James Lord Pierpont, wyk. Edison Male Quartette (1898)

<img alt="Jingle Bells" src="jingle-bells.jpg" />

INNE NUTY

piątek, 3 października 2014

Słowniczek - L-M

<img alt="Legato" src="legato.jpg" />   <img alt="Metrum" src="metrum.jpg" />

legato - sposób artykulacji polegający na płynnym łączeniu dźwięków i unikania przerw między nimi.
ligatura - linia wygięta w łuk łącząca dwie bądź więcej nut, oznaczająca, że do pierwszej nuty należy dodać wartości czasowe pozostałych.
linie dodane - linie zapisywane nad bądź pod pięciolinią. Zarówno same linie, jak i pola pomiędzy nimi wykorzystywane są do zapisu nut, które nie mieszczą się w obrębie samej pięciolinii.
łuk frazowania - znak graficzny łączący nuty w grupy, które należy wykonywać płynnie, unikając przerw między dźwiękami.
melodia - ciąg logicznie połączonych ze sobą dźwięków. Melodia jest często najważniejszym elementem utworu, zwłaszcza w muzyce popularnej i rozrywkowej.
metrum - oznaczenie umieszczone na początku pięciolinii, wskazujące, ile jednostek rytmicznych i o jakiej wartości musi znaleźć się w każdym takcie utworu.
moduł brzmieniowy - rodzaj instrumentu cyfrowego, który zawiera próbki i przetworniki dźwięku, ale pozbawiony jest klawiatury sterującej.

propozycje haseł do postów "Słowniczek A-Z" są mile widziane.

środa, 1 października 2014

Badania wpływu muzyki na rozwój dziecka.

1967-1972 - Przeprowadzono badania polskie pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Manturzewskiej, które wykazały, że młodzież szkół muzycznych I i II stopnia w porównaniu ze swoimi rówieśnikami ze szkół ogólnokształcących ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą ogólną sprawność intelektualną, a także większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonanej czynności.

<img alt="Logiczne myślenie" src="logiczne-myślenie.jpg" />
1992-1998 - W Berlinie przeprowadzono szeroko zakrojone badania, w których obserwowano dzieci uczęszczające w czasie sześciu lat nauki w szkole podstawowej nie na jedną obligatoryjną godzinę muzyki, lecz na dwie godziny w tygodniu, a oprócz tego uczyły się one gry na instrumencie (2 godziny) i grały w szkolnej orkiestrze. W klasach tych było znacznie mniej dzieci odrzucanych przez grupę, co wyraźnie pokazywały socjogramy, ogromnie zmniejszył się wandalizm w szkole oraz agresywność.

<img alt="Zdolność koncentracji" src="zdolność-koncentracji.jpg" />
1994 - Opublikowano wyniki badań L. Thomasa, dotyczące kandydatów na studia medyczne (w USA). Okazało się, że 66% wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a jedynie 44% przyjmowanych na studia to absolwenci szkół biochemicznych.

<img alt="Zdolności intelektualne" src="zdolności-intelektualne.jpg" />
1994 - Norman M. Weinberger, amerykański neurobiolog, przetestował 78 dzieci w wieku przedszkolnym w celu wykazania, jaka czynność szczególnie wspiera rozwój dziecięcej inteligencji. Utworzył cztery grupy trzy- i czterolatków: jedna uczestniczyła każdego dnia w lekcji śpiewu i dwa razy w tygodniu przez 15 minut w lekcji gry na pianinie, druga grupa brała tylko lekcje śpiewu, trzecia otrzymywała dwa razy w tygodniu15 minutowe lekcje obsługi komputera, a ostatnia grupa nie miała żadnych specjalnych zajęć. Rezultat był sensacyjny: po dwóch latach u dzieci, które grały na instrumencie klawiszowym, stwierdzono wyraźne polepszenie zdolności myślenia abstrakcyjnego i lepsze rozumienie związków matematycznych i technicznych, szybszy rozwój intelektu, motoryki (zdolności ruchowe ramion i palców), postrzegania zmysłowego oraz zdolności koordynacyjnych. U dzieci z pozostałych grup (komputer, śpiew, brak dodatkowych zajęć) nie stwierdzono porównywalnego zwiększenia zdolności intelektualnych.

<img alt="Myślenie abstrakcyjne" src="myślenie-abstrakcyjne.jpg" />
1997 - Dr Gordon Shaw i dr Frances Rauscher z Uniwersytetu w Wisconsin udowodnili, że przedszkolaki uczące się gry na instrumencie miały o 34 % lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera. Przedszkolaki, które uczyły się śpiewu i gry na keyboardzie, zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.

<img alt="Myślenie przestrzenne" src="myślenie-przestrzenne.jpg" />
2000 - W amerykańskim magazynie „Time” ukazał się artykuł M.D. Lemonicka, w którym autor podsumowuje wyniki wieloletnich badań nad wpływem nauki muzyki na rozwój umysłowy dzieci. Okazuje się, że edukacja muzyczna ma znaczący wpływ na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych i myślenia przestrzennego (ważnego w matematyce i naukach ścisłych), np. znajomość rytmu i umiejętność posługiwania się symbolami wartości rytmicznych ułatwia lepsze (o 100% ) rozumienie działań na ułamkach.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

poniedziałek, 22 września 2014

Producenci fortepianów

Na przestrzeni wielu lat na całym świecie rozwijały się kolejne wytwórnie fortepianów. "Złotym wiekiem" dla budownictwa fortepianowego był wiek XIX. Wtedy to, każda wytwórnia chcąc zdobyć jak największą ilość odbiorców ulepszała swoje fortepiany o kolejne patenty.

<img alt="Producenci fortepianów" src="producenci-fortepianów.jpg" />

Twórcą fortepianu był włoski konstruktor klawesynów Bartolomeo Cristofori, który w 1698 r. zgodnie z naturą wynalazku, nazwał go pianoforte. Pomysł mechanizmu młoteczkowego przyjął się bardzo szybko, jednak jeszcze za życia Cristoforiego (zmarł w 1731 r.) austriaccy fortepianmistrzowie uznali go za zbyt skomplikowany i poszukiwali innych rozwiązań. Sam Cristofori, po skonstruowaniu ok. 20 instrumentów zaniechał dalszej produkcji. Uproszczony mechanizm został nazwany wiedeńskim.

Jednak ten typ mechaniki również okazał się na tyle niedoskonałym, że już w drugiej połowie XVIII w. kilku wybitnych konstruktorów angielskich powróciło do zasady uderzeniowej Cristoforiego, modyfikując tylko rozwiązania swojego poprzednika. Tak powstał mechanizm angielski, którego zasadniczą cechę stanowiło wprowadzenie bijnika usuwanego przez występ oporowy po uderzeniu w nasadę młotka, co umożliwiało dobrą repetycję (szybką powtarzalność jednego dźwięku). System szybko przyjął się na całym świecie i był stosowany w fortepianach do lat dwudziestych XX w., a w pianinach jest stosowany do dziś.

Do najlepszych światowych wytwórni fortepianow zaliczamy: Steinway, Carl Bechstein, Ignaz Bösendorfer, Blüthner, Paolo Fazioli, Yamaha, Kawai i inni. Do najlepszych fabryk do 1945 r. znajdujących się na obecnych terenach Polski zaliczamy: Krall i Seidler, Arnold Fibiger - Calisia, Bruno Sommerfeld, Fabryka fortepianów Małecki, Ed. Seiler - Legnica i inni.


Autorka wpisu: Paulina Kwiatkowska - Szkółka "Piano"/Piano School

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

środa, 17 września 2014

Przygotowanie do występu

Uczeń wraz z nauczycielem pracując nad utworem zaczynają od rozczytania tekstu nutowego, pokonują trudności techniczne, pracują nad wyrazem utworu pod względem stylu, epoki i kompozytora, następnie dążą do opanowania przez ucznia utworu na pamięć i wreszcie dochodzą do etapu zaprezentowania utworu na scenie. Jednak mając doskonale opanowany utwór jeszcze wcale nie mamy pewności, że jego publiczne wykonanie będzie bezbłędne - takie jak przygotowane. Ich wcześniejszą pracę może zniweczyć stres, który towarzyszy artyście tak na prawdę na każdym poziomie wykonawczym.

<img alt="Przygotowanie do występu" src="przygotowanie-do-występu.jpg" />

Podczas gdy małe dziecko nie zdaje sobie jeszcze sprawy z odpowiedzialności za swój występ na konkursie czy egzaminie i jest to dla niego zabawa, to uczeń na wyższym poziomie wykonawczym widzi każdorazowo negatywne konsekwencje wynikające z ewentualnej porażki. Gdy utwory w późniejszym okresie nauki stają się coraz dłuższe, trudniejsze muzycznie i technicznie, uczniowie nabierają obaw co do możliwości ich doskonałego wykonania. Ważne znaczenie ma trafny dobór repertuaru odpowiedniego do etapu rozwoju oraz umiejętności wykonawczych i ogólno-muzycznych ucznia.
W dniu występu nie należy już zbyt długo ćwiczyć i przegrywać całego utworu. Trzeba natomiast koniecznie rozegrać się przed występem poprzez np.:
- granie gam, pasaży i etiud,
- ćwiczenie w wolnym tempie miejsc najtrudniejszych technicznie,
- przegrywanie początku utworu,
- "wykonywanie" utworu w wyobraźni. 
Nie każdy występ sceniczny jest dla ucznia i nauczyciela w pełni satysfakcjonujący. Jeżeli coś poszło nie tak, czasu już nie cofniemy, nie możemy zagrać jeszcze raz, poprawić. Ważne by na spokojnie przeanalizować to co się nie udało i spróbować poszukać przyczyn technicznych i psychicznych. Wyciągając wnioski z zaistniałej sytuacji , powinniśmy umieć znaleźć konkretne metody pokonywania problemu i wykorzystać je w przyszłości.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

wtorek, 9 września 2014

Instrumenty sakralne

Roland C-330 Sakral Organ


 <img alt="Instrumenty sakralne" src="instrumenty-sakralne.jpg" />

ROLAND C-330 organy sakralne, 108 głosów w czterech wariacjach, klawiatura nożna 30 pedałów i dwu-manuałowa 2x 61 klawiszy, 74 głosy thomann użytkownika 183 głosów pojedynczych, 4-kanały audio z wbudowanym wzmacniaczem cyfrowym, dwie satelity do uzyskania dźwięku przestrzennego, zintegrowany rejestrator i odtwarzacz audio, 5x20 banków pamięci, port USB do wymiany plików, 9 strojów (Equal, Werckmeister III, Kirnberger I/II, Valotti, Mitteltönig, Pythagoräisch, Bach), głośniki: 2 x 20cm basowe, 2 thomann x 5cm tweeter, satelity 2 x 12 cm, złącza: słuchawkowe, wyjście audio (L/Mono, R), wejście audio (L/Mono, R), MIDI (In, Out), zewnętrzna pamięć USB, wykończenie Simulated Light Oak, w zestawie znajdują się satelity, konsola z klawiaturą nożną, ławka, pokrowiec, wymiary i waga (konsola & pedały): 1,270 x 1,319 thomann x 910 mm; waga: 109,8 kg, wymiary & waga (satelity): 179 x 91 x 144mm; waga: 1,4 kg. 
Cena: 30 732,78 zł.

Viscount Vivace 40 Deluxe


 <img alt="Instrumenty sakralne" src="instrumenty-sakralne.jpg" />

SPECYFIKACJA: Manuały: 2 manuały z opatentowaną klawiaturą "Tracker Touch" z wychwytem i regulowaną dynamiką dla głośów orkiestry i midi. Klawiatura nożna 30 nut pedał prosty lub wklęsły
Pedały ekspresji Man.I/Ped - Man.II. Rejestry 31. Głosy 110 głosów. Style 5 - ( Barokowe, Romantyczne, Symfoniczne). Generalne kombinacje 6. Banki kombinacji 8.
Przyciski kontrolne Set - kasownik - AP - Tutti - Enc - HR, Połączenia Man.I/Ped. - Man.II/Ped. - Man.II/Man.I, Transpozycje -6/+5 półtonowo, Włącznik MIDI Tak, Regulacja głośności Generalnie - Ped. - Man.II - Man.I - pogłos - regulacja głośności dla każdego rejestru osobno, Wyświetlacz 4 linie po 20 znaków, Tremulant Regulowany dla każdego manuału, Pogłos 8 rodzai pogłosu.
Temperacje Equal, Kirnberger, Werckmeister, Pythagorean, Meantone, Vallotti. Zamiana manuałów Tak. 
Equalizer Pięciotaśmowy dla wewnętrznego i zewnętrznego nagłośnienia. Programowane wyjścia audio Tak. Programowane MIDI Tak. Utwory demo 14 utworów. Wzmacniacze 3 x 70 Watt. Głośniki 3. Midi in-out-thru Tak. Wyjście na słuchawki Tak, stereo. Stereo Aux in Tak. Stereo line out Tak.
Wyjścia audio 4 programowane wyjścia. Obudowa Vivace40 - Obudowa dostępna w kolorze dębu ciemnego z ławką i roletą. VIVACE40 DELUX - Matowo polerowane drzewo, dąb ciemny lub jasny, roleta i ławka. Opcjonalnie Regulowana ławka. Wymiary wys. 113cm - szer. 125cm - gł. 63cm - gł. z pedałem 96cm. Waga 101 kg. 
Cena: 21 855,97 zł.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Instrumenty akustyczne   Kurzweil MP 20 SR   Remont pianin i fortepianów 

poniedziałek, 8 września 2014

Krzyżówka muzyczna (1)

Rozwiąż krzyżówkę i znajdź hasło.

<img alt="Krzyżówka muzyczna" src="krzyżówka-muzyczna.jpg" />


Poziomo :
 5. Znak, który obniża dźwięk o pół tonu.
 7. Oskar Kolberg był ...........................
 8. G, c, e, to dźwięki po ............................... przewrocie akordu C- dur.
10. Okres, który trwał od 1600r. do 1750r.

12. Stanisław Moniuszko napisał opery ...................., Straszny dwór, Flis, Hrabina, 
     Verbum nobile oraz Paria.
13. Najbardziej popularnym instrumentem wśród dętych blaszanych jest ........................... .
15. ...............................................- to wzorowanie się na muzyce ludowej.
16. Oskar Kolberg zapisywał melodie i piosenki ludowe sposobem ............................................ .
17. Zasadę regularnego występowania akcentów wyznacza - ........................... .
18. Na akordy inaczej mówimy - ........................................... .


Pionowo :

 1. Jadwiga i Marian Sobiescy wydali książkę pt. " Muzyka ludowa i jej ............".
 2. Podaj nazwisko austriackiego kompozytora , który był nazwany „ cudownym dzieckiem”. 
 3. Znak chromatyczny, który unieważnia krzyżyk lub bemol.
 4. Solistka przedstawienia baletowego.
 6. Ośmio osobowy zespół wokalny.
 9. Uzupełnij tekst piosenki St. Moniuszki : Poszedł do ...................................
     młodzieniec z wiciną.
11. Piotr Czajkowski tworzył muzykę ................................... .
14. Powtarzanie się krótkiego motywu melodycznego o sekundę wyżej lub niżej
to - .......................................... .

środa, 3 września 2014

Gra a vista

Gra a vista - z języka włoskiego oznacza - "na pierwszy rzut oka". Jest to wykonanie utworu muzycznego z nut od razu, bez wcześniejszego ćwiczenia. Utwór powinien być zagrany prawidłowo tzn. w tempie, z uwzględnieniem znaków artykulacyjnych i oznaczeń dotyczących dynamiki, z wykorzystaniem logicznego i prawidłowego palcowania. Umiejętność gry a vista jest nieodzowna w pracy pianisty - akompaniatora.

<img alt="Gra a vista" src="gra-a-vista.jpg" />

Nauka gry a vista rozpoczyna się wraz z rozczytywaniem najprostszych zapisów nutowych - uczeń widzi nutę, czyta ją i wykonuje na instrumencie. Bardzo ważne jest tu wyczucie klawiatury, czyli gra bez spoglądania na klawisze, gdyż musimy przecież uważnie obserwować zapis nutowy. Jest to o wiele łatwiejsze w przypadku melodii leżących "pod palcami" i zdecydowanie trudniejsze przy skokach na odległość znacznie przekraczającą oktawę.
Kolejnym aspektem gry a vista jest trafne, prawidłowe palcowanie które wynika głównie z umiejętności czytania zapisu nutowego z patrzeniem do przodu - widzimy co za chwilę nas czeka i reagujemy dobierając wcześniej odpowiednie palce.
Jeszcze innym elementem gry a vista jest pionowe spostrzeganie zapisu nutowego na dwie ręce i tzw. myślenie harmoniczne zgodne z posiadaną wiedzą teoretyczną.
Wykonanie a vista wymaga wreszcie rytmicznego wyobrażenia sobie muzycznej struktury utworu a rytm w muzyce posiada równie ważne znaczenie jak melodia (w niektórych gatunkach muzyki pełni rolę pierwszoplanową).
Umiejętność gry a vista obejmuje jak widać tyle różnorodnych elementów, że jej kształtowanie i doskonalenie towarzyszy pianiście w praktyce przez cały okres kształcenia.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

poniedziałek, 1 września 2014

Szkoły na keyboard

Harrison Mark, Blues Piano - Publikacja stworzona z myślą o miłośnikach stylu blus. Autor - Mark Harrison - wprowadza we wszelkie niezbędne zagadnienia dotyczące gry na instrumencie w tym stylu muzycznym. Znajdziesz tu zagadnienia teoretyczne, oraz wszelkie problemy techniczne i "sztuczki" instrumentalne. Dodatkowo do książki dołączona jest płyta CD z nagranymi przykładami muzycznymi, oraz z 7 pełnymi wersjami demonstracyjnymi utworów. Wyciszając prawy kanał wyłączasz linię melodyczną, dzięki czemu możesz grać razem z płytą.
Cena: 113,95 zł.

Hammer Jeff, Empiaza A Tocar Teclado - Szkoła gry na keyboardzie z dołączoną płytą CD. Publikacja przeznaczona jest dla początkujących. Zawiera między innymi podstawowe informacje na temat harmonii, rytmiki, a także proste utwory. Niemal na każdej stronie znajduje się zdjęcie, na którym prezentowane jest ułożenie ręki na klawiaturze instrumentu. Na dołączonej płycie CD znaleźć można nagrania demonstracyjne wszystkich przykładów.
Cena: 56,95 zł.

Hoffmann Russell, Schmeling Paul, Berklee Practice Method Keyboard - Szkoła gry na fortepianie i keyboardzie. Autor stopniowo wprowadza Cię w poszczególne zagadnienia niezbędne do podjęcia nauki gry na tym instrumencie. Znajduje się tu zarówno opis pozycji siedzącej oraz stojącej, ułożenie rąk, nauka nut, oraz problemy techniczne. Publikacja przeznaczona jest dla osób które mają już opanowane podstawowe umiejętności gry, a chcą znacznie podnieść swoje umiejętności w wykonawstwie muzyki rozrywkowej. Dodatkowo do książki dołączona jest płyta CD z akompaniamentami.
Cena: 94,95 zł.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Czytanie nut   Nuty i klawisze   Właściwe ćwiczenie 

wtorek, 26 sierpnia 2014

Enharmonia dźwięków

Dźwięki o tym samym brzmieniu a o różnej nazwie i pisowni nazywamy dźwiękami enharmonicznymi lub enharmonicznie równoważnymi.

<img alt="Enharmonia dźwięków" src="enharmonia-dźwięków.jpg" />

Wyjaśnię to dokładnie, gdyż po wpisie  Enharmonia gam  otrzymałem drogą mailową zapytanie i prośbę o wyjaśnienie.

Dźwięk C (na lewo od dwóch czarnych klawiszy) można przedstawić na pięciolinii w trojaki sposób:
- jako nuta H z krzyżykiem (w kluczu wiolinowym krzyżyk i nuta np. na trzeciej linii),
- jako nuta C (w kluczu wiolinowym nuta np. między trzecią a czwartą linią),
- jako nuta D z podwójnym bemolem (w kluczu wiolinowym dwa bemole i nuta np. na czwartej linii).
Dźwięk Cis (lewy z dwóch czarnych klawiszy) można przedstawić na pięciolinii na trzy sposoby:
- jako nuta H z podwójnym krzyżykiem (w kluczu wiolinowym - znak podwójnego krzyżyka i nuta np. na trzeciej linii),
- jako nuta C z krzyżykiem (w kluczu wiolinowym krzyżyk i nuta np. między trzecią a czwartą linią),
- jako nuta D z bemolem (w kluczu wiolinowym bemol i nuta np. na czwartej linii).
Dźwięk D (pomiędzy dwoma czarnymi klawiszami) można przedstawić na pięciolinii w trojaki sposób:
- jako nuta C z podwójnym krzyżykiem (w kluczu wiolinowym - znak podwójnego krzyżyka  i nuta np. między trzecią a czwartą linią),
- jako nuta D (w kluczu wiolinowym nuta np. na czwartej linii),
- jako nuta E z podwójnym bemolem (w kluczu wiolinowym dwa bemole i nuta np. między czwartą a piątą linią).
Dźwięk Dis (prawy z dwóch czarnych klawiszy) można przedstawić w następujący sposób:
- jako nuta D z krzyżykiem (w kluczu wiolinowym krzyżyk i nuta np. pod pierwszą linią),
- jako nuta E z bemolem (w kluczu wiolinowym bemol i nuta np. na pierwszej linii),
- jako nuta F z podwójnym bemolem (w kluczu wiolinowym dwa bemole i nuta np. miedzy pierwszą a drugą linią).
Dźwięk E (na prawo od dwóch czarnych klawiszy) można przedstawić na pięciolinii w trojaki sposób:
- jako nuta D z podwójnym krzyżykiem (w kluczu wiolinowym znak podwójnego krzyżyka i nuta np. pod pierwszą linią),
- jako nuta E (w kluczu wiolinowym np. na pierwszej linii),
- jako nuta F z bemolem (w kluczu wiolinowym bemol i nuta np. między pierwszą a drugą linią).
Dźwięk F - podobnie jak dźwięk C - na trzy sposoby: z krzyżykiem, jako sama nuta i z dwoma bemolami.
Dalej podobnie dźwięk Fis i następne, aż do dźwięku H.
Omówię jeszcze dźwięk który zapisywany może być tylko na dwa sposoby.
Dźwięk Gis (środkowy z trzech czarnych klawiszy) można przedstawić:
- jako nuta G z krzyżykiem (w kluczu wiolinowym krzyżyk i nuta np. na drugiej linii),
- jako nuta A z bemolem (w kluczu wiolinowym bemol i nuta np. miedzy drugą a trzecią linią).

Korzystanie w praktyce z tych wiadomości ma miejsce w trakcie gry na instrumencie i dopiero wtedy staję się zupełnie zrozumiałe a nawet wręcz oczywiste.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE

piątek, 22 sierpnia 2014

Melodyka utworu muzycznego

Melodyka to następstwo dźwięków różnych wysokości, opartych o schemat rytmiczno - metryczny.
Każda melodia posiada charakterystyczne cechy:
- Punkt kulminacyjny (najmocniejszy moment w utworze).
- Dźwięk najwyższy i dźwięk najniższy.
- Ambitus (rozpiętość interwałowa pomiędzy najniższym a najwyższym dźwiękiem melodii).
- Charakterystyczne interwały.
- Charakterystyczne zwroty lub wartości rytmiczne.
- Kierunek: wznoszący, opadający, linia falista, linia pozioma.

<img alt="Melodyka" src="melodyka.jpg" />

Wszystkie te cechy sprawiają, iż wyróżnić możemy następujące rodzaje melodyki:

- Melodyka kantylenowa. Jest to melodia o lirycznym, śpiewnym charakterze. Dotyczy zarówno melodii śpiewanej, jak i wykonywanej na instrumencie.

- Melodyka figuracyjna. Figuracja to przetwarzanie przez kompozytora motywów rytmicznych i melodycznych w utworze muzycznym, za pomocą rozdrobnienia rytmu. Często mówimy o figurowanej melodii, figurowanym basie.

- Melodyka ornamentalna. Ornament z j. łac. to ozdoba. Ornamentyka to stosowanie ozdobników w utworze muzycznym, a melodia ornamentalna to melodia upiększona ozdobnikami. Do najczęściej spotykanych ozdobników należą: przednutka, obiegnik, tryl, tremolo, glissando, arpeggio, mordent.

- Melodyka deklamacyjna. Deklamacja, deklamowanie - to recytowanie tekstu. Jest to melodia zbliżona do mowy. Melodia deklamacyjna występuje w recytatywach, mających na celu przyśpieszanie akcji w utworze dramatycznym.

WPISY O PODOBNEJ TEMATYCE
 Metrum   Tonacja utworu   Utwór muzyczny